Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς (Λάμποβος) 2019
18.01 oC
Τετάρτη 18 Σεπτέμβριος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Ανάκληση παραγωγικής άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω7Γ8Ω1Α-ΟΧ6 11/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 5608 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Αρχείο απόφασης