Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσιών Δήμου

Δήμαρχος
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 2666360100 2666029122 karagiannisi@paramythia.gr
Αντιδήμαρχοι
Γκέγκας Ανδρέας Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αχέροντα ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 2666360310 2666360312 info@paramythia.gr
Δημητρίου Φώτιος Αντιδήμαρχος Διοίκησης-Κοινωνικής Πολιτικής-Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 2666360124 2666029122 info@paramythia.gr
Μπέλλος Θεοφάνης Αντιδήμαρχος Οικονομικών-Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 2666360123 2666029122 info@paramythia.gr
Στεφάνου Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης-Εμπορίου-Αθλητικών Χώρων ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 2666360124 2666029122 info@paramythia.gr
Αυτοτελές Γρ. Δημάρχου – Επικοινωνίας – Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου
Προϊστάμενος/η
Γρ. Ειδικών Συνεργατών, Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών
Προϊστάμενος/η
ΝΤΟΥΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2666360127 2666029122 ntoumasagg@paramythia.gr
Αυτοτελές Γρ. Διοικητικής Βοήθειας & Διαφάνειας
ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2666360111 2666029122 gdritsos@paramythia.gr
Προϊστάμενος/η
Γρ. Νομικής Υπηρεσίας
ΚΩΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 2666360117 2666029122 akotsi@paramythia.gr
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουλίου
ΝΤΑΦΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου 2666360137 2666024155 kentrokoinotitas@dimossouliou.gr
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου 2666360137 2666024155 kentrokoinotitas@dimossouliou.gr
ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2666360111 2666029122 gdritsos@paramythia.gr
Γρ. Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Οργάνωσης
ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2666360132 2666029122 smarazopoulos@paramythia.gr
Γρ. Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2666360111 2666029122 gdritsos@paramythia.gr
Γρ. Αγροτικής Παραγωγής, Ανάπτυξης & Δημοτικών Σφαγείων
ΣΠΥΡΟΥ ΘΩΜΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360114 2666360118 tspyrou@paramythia.gr
Γρ. Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
ΤΣΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360113 2666360118 vtsakou@paramythia.gr
Γρ. Απασχόλησης, Προστασίας του Καταναλωτή & Τουρισμού
ΤΣΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360113 2666360118 vtsakou@paramythia.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360122 2666360118 apap@paramythia.gr
2666360314
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360134 2666360118 nmanos@paramythia.gr
Γρ. Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων
Γρ. Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Γρ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού
Γρ. Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού
ΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ Προϊστάμενος/η 2666360117 2666360118 zliakou@paramythia.gr
Τμ. Διοικητικών Υπηρεσιών
ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2666360132 2666029122 smarazopoulos@paramythia.gr
Γρ. Πρωτοκόλλου
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΦΡΕΙΔΕΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360106 2666360118 ds@paramythia.gr
Γρ. Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
Γραμματειακή Υποστήριξη Δ.Σ. & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΦΡΕΙΔΕΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360106 2666360118 ds@paramythia.gr
Γραμματειακή Υποστήριξη Δ.Κ. Παραμυθιάς
ΤΣΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360113 2666360118 vtsakou@paramythia.gr
Γρ. Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2666360132 2666029122 smarazopoulos@paramythia.gr
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360134 2666360118 nmanos@paramythia.gr
Γρ. Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
Ληξιαρχείο Δ.Ε. Παραμυθιάς
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360122 2666360118 apap@paramythia.gr
Δημοτολόγια
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360122 2666360118 apap@paramythia.gr
Δημοτολόγια Δ.Ε. Αχέροντα
Ληξιαρχείο Δ.Ε. Αχέροντα
Ληξιαρχείο Δ.Ε. Σουλίου
ΣΠΥΡΟΥ ΟΛΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360100 - 2666024613 2666029122 - 2666024614 spolga@paramythia.gr
Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών
ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2666360114 2666360118 aikgoulioumi@paramythia.gr
Γρ. Προυπολογισμού
ΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ Προϊστάμενος/η 2666360117 2666360118 zliakou@paramythia.gr
Γρ. Λογιστηρίου
ΜΠΟΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360113 2666360118 kmpotzios@paramythia.gr
ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2666360114 2666360118 aikgoulioumi@paramythia.gr
Γρ. Μισθοδοσίας
ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360101 2666360118 gpaschos@paramythia.gr
Γρ. Εσόδων & Περιουσίας
ΜΠΟΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360113 2666360118 kmpotzios@paramythia.gr
ΝΤΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360131 2666029122 entagka@paramythia.gr
Γρ. Εσόδων & Περιουσίας Δ.Ε. Αχέροντα
Ταμειακή Υπηρεσία
ΛΥΜΠΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360108 2666360118 klymperi@paramythia.gr
Ταμειακή Υπηρεσία Δ.Ε. Αχέροντα
Τμήμα ΚΕΠ
Γρ. ΚΕΠ Παραμυθιάς
ΤΣΟΥΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666029031 2666029030 d.paramythias@kep.gov.gr
ΤΑΧΙΑ ΕΛΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666029031 2666029030 d.paramythias@kep.gov.gr
Γρ. ΚΕΠ Αχέροντα
ΤΣΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360311 2666049007 d.aheronta@kep.gov.gr
Γρ. ΚΕΠ Δ.Ε. Σουλίου
ΜΠΟΛΩΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666022044 2666022948 k.soyliou@kep.gov.gr
ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Προϊστάμενος/η 2666360127 2666029122 gpappas@paramythia.gr
Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών
ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2666360131 2666029122 aboustantzi@paramythia.gr
Γρ. Μελετών & Έργων
ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2666360131 2666029122 aboustantzi@paramythia.gr
ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Προϊστάμενος/η 2666360127 2666029122 gpappas@paramythia.gr
Γρ. Ηλεκτρομηχανικών Έργων & Συγκοινωνιών
ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2666360131 2666029122 aboustantzi@paramythia.gr
ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Προϊστάμενος/η 2666360127 2666029122 gpappas@paramythia.gr
Γρ. Προμηθειών
ΝΤΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666360131 2666029122 entagka@paramythia.gr
Τμ. Πολεοδομίας
ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2666360131 2666029122 aboustantzi@paramythia.gr
Γρ. Οικοδομικών Αδειών – Ελέγχου Κατασκευών – Πολεοδομικών Εφαρμογών
Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Γρ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666024100 2666024100 spappas@paramythia.gr
ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Προϊστάμενος/η 2666360127 2666029122 gpappas@paramythia.gr
Γρ. Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Εργάτες Καθαριότητας
ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666024100 2666024100 gbolosis@paramythia.gr
Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου – Εργάτες Πρασίνου
ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666024100 2666024100 gbolosis@paramythia.gr
Τμ. Συντήρησης Υποδομών & Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Γρ. Ύδρευσης
ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666024100 2666024100 spappas@paramythia.gr
Γρ. Κίνησης
ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666024100 2666024100 gbolosis@paramythia.gr
Γρ. Διαχείρισης Υλικού – Αποθήκη
ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2666024100 2666024100 gbolosis@paramythia.gr
Χρήσιμα Τηλέφωνα