ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
21.69 oC
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Προκήρυξη παραχώρησης θέσεως περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, στον Δήμο Σουλίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΨΦΩ1Α-1ΗΦ 05/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5687 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ( Κοινότητες : Παραμυθιάς –Καρυωτίου- Παγκρατίου –Σεβαστού –Αμπελιάς-Γκρίκας-Ψάκκας- Κρυσταλλοπηγης –Νεοχωρίου- Πετροβίτσας –Πλακωτής-Π.Εκκλησιών-Πολυδρόσου-Καλλιθέας-Σαλονίκης –Πετουσίου-Ελαταριάς-Αγ. Κυριακής)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 658ΑΩ1Α-4ΕΖ 05/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5648 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για όλους-Προγραμματισμός πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίησή τους την περίοδο 2020-2021
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ381Ω1Α-0Ψ2 04/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5620 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αριθ. 76/2020 απόφαση Ο.Ε "Παροχή πάγιας προκαταβολής"
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕ52Ω1Α-ΕΔΘ 04/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5603 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦΠΛΩ1Α-0ΚΨ 04/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5596 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Kατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΖ9ΓΩ1Α-Μ34 03/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5586 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας: « Προμήθεια ξύλινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) για το κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΣ4Ω1Α-ΟΥΠ 03/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5565 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2020»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΙΦΨΩ1Α-ΒΙΟ 03/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5564 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ και συναφή)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙ0ΓΩ1Α-Φ0Ψ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5528 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Mίσθωση μηχανημάτων ΔΕ Παραμυθιά Κοινότητες Κρυσταλλοπηγή – Νεοχώρι - Καλλιθέα)».
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ3ΛΗΩ1Α-80Λ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5521 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» (Παραχωρητήριο- συμβόλαιο του οικοπέδου – πιστοποιητικό μεταγραφής και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας για ακίνητο του Δημαρχιακού Μεγάρου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 64ΣΘΩ1Α-ΝΟΧ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5503 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια - τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων - λαμπτήρων για την εξοικονόμηση ενέργειας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙΩ9Ω1Α-ΗΒΛ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5435 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επέκταση δικτύου internet
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Δ0ΘΩ1Α-7ΧΧ 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5375 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Επιμέρους Σημείου Αναφοράς στην έδρα του Δήμου Σουλίου για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σύμφωνα με το ν. 4488/2017 (Α΄137)»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ε71Ω1Α-ΥΥΖ 29/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 5346 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των κατανεμηθέντων στις εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας του Δήμου υλικών (συσκευασμένων αντισηπτικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Ε4ΜΩ1Α-1ΒΜ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 5314 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (plexiglass)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΝΛ5Ω1Α-ΙΥΞ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 5292 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάκληση απόφασης τοποθέτησης υπαλλήλων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΦΝΗΩ1Α-ΨΧΣ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 5280 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ( Μάσκες μίας χρήσης – Αντισηπτικά )
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΞΟΑΩ1Α-1Ο5 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 5281 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Ξυλείας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω09ΒΩ1Α-Ι9Λ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 5278 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός υπηρεσιακών προϊσταμένων του Δήμου για τη συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και τις ΠΕΔ, στο πλαίσιο του έργου «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού –Απλούστερη και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού –πιλοτική λειτουργία»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟ31Ω1Α-ΔΞΨ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 5269 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ