Νέος κορωνοϊός Covid-19 – Οδηγίες
27.05 oC
Σάββατο 4 Ιουλίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Υ2ΜΩ1Α-75Μ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 6522 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παρακολούθηση - συντήρηση υδραγωγείων- αντλιοστασίων του Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Α7ΞΩ1Α-ΕΕΑ 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6418 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Παραμυθιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ5Ξ7Ω1Α-0ΜΜ 29/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6385 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε διαδικτυακή βάση δεδομένων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) του Ν.4412/2016
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙΓΛΩ1Α-Α6Τ 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6225 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δ.Ε. Αχέροντα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΙΔΩ1Α-ΡΩ3 22/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6197 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αριθ. 465/2020 απόφαση Δημάρχου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΤΜ1Ω1Α-ΓΨΗ 21/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6177 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΦΟΩ1Α-Υ2Ε 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6067 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΧ8Ω1Α-ΜΡΖ 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης περιπτέρου επαναληπτικής δημοπρασίας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω6Μ8Ω1Α-7ΕΚ 16/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6039 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 645ΕΩ1Α-ΔΤΚ 16/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6006 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Ξυλείας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩΖ4Ω1Α-Ψ2Γ 16/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6004 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Mίσθωση μηχανημάτων ΔΕ Παραμυθιά Κοινότητες Ελαταριάς – Αγ. Κυριακή
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕΨΦΩ1Α-ΓΨ8 16/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6002 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των κατανεμηθέντων στα εξεταστικά και βαθμολογικά κέντρα αρμοδιότητας του Δήμου Σουλίου υλικά (συσκευαμένα αντισηπτικά).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Χ3ΛΩ1Α-ΩΩΟ 15/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5934 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών κλπ μηχανημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΩΓ1Ω1Α-3ΦΠ 11/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5852 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια διαφόρων ειδών για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛΥΗΩ1Α-5Α8 11/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5846 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ζ20Ω1Α-Θ25 10/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5699 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Ανάθεση δημοσίευσης περίληψης προκήρυξης θέσης περιπτέρου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 67ΜΝΩ1Α-9ΚΨ 09/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5740 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΚΛΩ1Α-ΤΩΥ 09/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5715 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προκήρυξη παραχώρησης θέσεως περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, στον Δήμο Σουλίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΨΦΩ1Α-1ΗΦ 05/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5687 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ( Κοινότητες : Παραμυθιάς –Καρυωτίου- Παγκρατίου –Σεβαστού –Αμπελιάς-Γκρίκας-Ψάκκας- Κρυσταλλοπηγης –Νεοχωρίου- Πετροβίτσας –Πλακωτής-Π.Εκκλησιών-Πολυδρόσου-Καλλιθέας-Σαλονίκης –Πετουσίου-Ελαταριάς-Αγ. Κυριακής)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 658ΑΩ1Α-4ΕΖ 05/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5648 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ