Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς (Λάμποβος) 2019
18.01 oC
Τετάρτη 18 Σεπτέμβριος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξούσιο σε δικηγόρο για παράσταση στο Συμβούλιο της επικρατείας