Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
26.07 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Προμήθεια αντλιών.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α87Ω1Α-ΤΡΚ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13089 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια Μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ και συναφή).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α87Ω1Α-ΨΥΦ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12653 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια σπόρων –φυτών -δενδρυλίων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α87Ω1Α-ΗΞΕ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12645 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
* Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2011*.-
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α87Ω1Α-ΜΥΣ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 11320 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
*Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών*.-.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α87Ω1Α-ΚΔΧ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 11323 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α87Ω1Α-Ω0Γ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12754 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου για πέντε (5) χαλβαδοπωλεία στο εμποροπανήγυρη Λάμποβο Παραμυθιάς.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΟΩ1Α-ΘΤΘ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13005 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου για δύο (2) οβελιστηρία στο εμποροπανήγυρη Λάμποβο Παραμυθιάς.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΟΩ1Α-ΡΒΛ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13004 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου για πέντε (5) χαλβαδοπωλεία στο εμποροπανήγυρη Λάμποβο Παραμυθιάς.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΟΩ1Α-8ΘΦ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13001 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου για δύο (2) οβελιστηρία στο εμποροπανήγυρη Λάμποβο Παραμυθιάς.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΟΩ1Α-ΧΥ9 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13000 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Κίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΟΩ1Α-9ΘΩ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12982 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΟΩ1Α-ΥΑΡ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12841 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΟΩ1Α-ΚΦ4 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12066 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΟΩ1Α-ΗΦΦ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12754 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατάρτιση όρων του έργου με τίτλο Ερευνητικές Γεωτρήσεις στην Τ.Κ. Ζερβοχωρίου Δ. Σουλίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΠΩ1Α-94Π 08/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12753 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 21/2011 μελέτης με τίτλο Προμήθεια υγρών καυσίμων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΠΩ1Α-ΞΘΝ 08/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12752 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Πέντε Εκκλησιών.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΠΩ1Α-5ΤΔ 08/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12751 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο Κατασκευή επιχώματος τμήματος πλατείας στο Γαρδίκι.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΠΩ1Α-6Υ7 08/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12750 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Σαλονίκης.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΠΩ1Α-ΝΒ8 08/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12749 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο Απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Σουλίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩ1Α-Ο4Ο 07/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12791 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ