Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
24.51 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΊΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧ8Ω1Α-Ψ0Χ 06/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12760 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Καθορισμός των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για τη μεταφορά των μαθητών του Δήμου Σουλίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩ1Α-65Φ 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12386 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
* Εκλογή Εκπροσώπων του Δήμου Σουλίου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ *.-
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩ1Α-47Ο 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12657 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
* Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2011*.-
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩ1Α-ΗΧΞ 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12574 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Περίληψη Διακήρυξης για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σουλίου για το σχολικό έτος 2011-2012.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜ2Ω1Α-ΙΚ2 31/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12392 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩ1Α-4ΔΓ 30/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12219 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύμβαση για Προμήθεια Σκυροδέματος.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩ1Α-ΚΓ0 30/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12336 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύμβαση για Ταχυδρομικά Τέλη.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜ3Ω1Α-ΔΜΧ 29/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12264 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ταχυδρομικά Τέλη.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜ3Ω1Α-ΧΔΙ 29/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12263 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση Προμήθειας Σκυροδέματος.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜ3Ω1Α-ΛΥΜ 29/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12256 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ1Α-ΣΦΡ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12090 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ1Α-ΒΑΞ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12089 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Αχέροντα».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ1Α-Η44 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12088 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Απόφραξη χωμάτινης τάφρου πλησίον αντλιοστασίου Καλαμά και καθαρισμός καναλιών άρδευσης Τ.Κ. Νεοχωρίου».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ1Α-Φ7Μ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12087 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου δραστηριοτήτων Γλυκής».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ1Α-Ο9Χ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12086 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Ενίσχυση δικτύου ύδρευσης και κατασκευή δεξαμενής στον οικισμό Βρυσοπούλα της Τ.Κ. Καλλιθέας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ1Α-Β9Ζ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12085 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συμφωνητικό για «Διεξαγωγή θεατρικής παράστασης ''Δεν βλέπω, Δεν ακούω, Δεν μιλάω''»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ1Α-ΝΨ0 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 10368 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση ανάθεσης «διεξαγωγή θεατρικής παράστασης ''Δεν ακούω, Δεν βλέπω, Δεν μιλάω''»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ1Α-1ΞΚ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 10321 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση απευθείας ανάθεσης «Μουσική βραδιά με παραδοσιακά πολυφωνικά τραγούδια»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩ1Α-4ΩΤ 24/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11655 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΓΩ1Α-Τ92 23/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 8008 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ