Εκδήλωση ” Ο Πολλαπλός Ρόλος της Σύγχρονης Γυναίκας
14.76 oC
Παρασκευή 22 Μάρτιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-Β 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7868 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-Κ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7625 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-Ψ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7154 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-1 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7987 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-Ν 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7410 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-Χ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7622 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-Λ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 8044 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-8 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7930 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-Ο 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7160 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-Ι 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7380 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-Η 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7256 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-Ε 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7900 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-Σ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 9669 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ανάθεση των εργασιών με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή ανελκυστήρα».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-Ζ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 9668 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
* Θέση σε κοινή χρήση κοινόχρηστων χώρων, στις όχθες του ποταμού Αχέροντα Τ.Κ Γλυκής και επιβολή τελών, σ΄αυτούς που ασκούν νόμιμα δραστηριότητες *.-
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-Ω 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 8608 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και εορταστικού στολισμού για περίοδο εορτών.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-5 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 9933 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-Υ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 8486 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Aπευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35Ω1Α-Δ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 8485 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύναψη σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Παραμυθιάς με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την Ταμειακή εξυπηρέτηση του Συνδέσμου*.-
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΑΩ1Α-Σ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 6205 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Υπαγωγή παιδικών σταθμών στο πρόγραμμα χρηματοδότησης Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΑΩ1Α-Δ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 8609 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ