ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
21.69 oC
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Απόφαση προμήθειας σπόρων -φυτών -δενδρυλλίων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΦΩ1Α-ΟΔΒ 12/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5332 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περίληψη για τον πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο Προμήθεια Σκυροδέματος - Ψυχρής Ασφάλτου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΦΩ1Α-2ΣΤ 12/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5319 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Σύμβαση προμήθειας θαμνοκοπτικών-χορτοκοπτικών κλπ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΦΩ1Α-ΓΥΕ 12/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5279 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Περίληψη του πρόχειρου διαγωνισμού με των εργασιών με τίτλο Αποκομιδή –Μεταφορά –Εναπόθεση απορριμμάτων ΔΕ Αχέροντα και Σουλίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΦΩ1Α-4ΤΔ 12/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5278 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Κατακύρωση των από 19-3-2012 πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του κοινόχρηστου χώρου υπ΄αριθμ. 21 αγροτεμαχίου Τ.Κ Γλυκής του Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΦΩ1Α-6ΞΗ 12/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5311 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού προμήθειας σκυροδέματος -υγρής (ψυχρής )ασφάλτου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΦΩ1Α-Ε0Υ 12/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5310 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘΜ. 159 /2012
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΓΩ1Α-ΥΕΦ 11/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5256 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συμφωνητικό για την συντήρηση του αριθμ. ΚΗΙ-9206.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΓΩ1Α-ΖΜΝ 11/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5260 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συμφωνητικό για την προμήθεια ανταλλακτικών για το αριθμ. ΚΗΙ-9206.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΓΩ1Α-ΦΘΝ 11/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5259 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση των εργασιών με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ-9206.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΓΩ1Α-ΝΑ4 11/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5258 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση προμήθειας Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων για το αριθμ. ΚΗΙ-9206.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΓΩ1Α-ΔΒΙ 11/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5257 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμός 151 /2012.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Ω0Ω1Α-07Ξ 10/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5111 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή δωρεάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΗΩ1Α-Υ22 09/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5027 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Εορταστικών Πασχαλινών Εκδηλώσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΗΩ1Α-ΕΚΓ 09/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 4976 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής στην εφημερίδα «ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΣΟΥΛΙ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΗΩ1Α-ΑΔΞ 09/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 4976 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Ηγουμενίτσας για την ενέργεια «Προμήθεια Εξοπλισμού Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΗΩ1Α-Ε6Ν 09/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5001 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Ηγουμενίτσας για την ενέργεια «Κατασκευή Πεζοδρομίων Πόλης Παραμυθιάς» Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΗΩ1Α-ΒΘΙ 09/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5000 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Ηγουμενίτσας για την ενέργεια «Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής παλιάς βρύσης και σχολείου Τ.Κ. Ελαταριάς» Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΗΩ1Α-ΙΚ7 09/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 4999 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ηγουμενίτσας για την ενέργεια «Ανάπλαση Περιβάλλοντα Χώρου Πηγών Κρυσταλλοπηγής» Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΗΩ1Α-ΨΓ9 09/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 4998 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: * ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΜΕ ΤΕΛ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΚΩ1Α-30Κ 06/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 4997 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ