Πρόσκληση στην τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής
22.49 oC
Σάββατο 24 Αύγουστος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Σύμβαση ΛΟΥΝΑΠΑΡΚ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΑΩ1Α-ΒΛΒ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 13893 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σύμβαση για την Προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών και λοιπών μηχανημάτων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΑΩ1Α-ΦΓΗ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 13966 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου για πέντε (5) χαλβαδοπωλεία στο εμποροπανήγυρη Λάμποβο Παραμυθιάς.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΑΩ1Α-75Α 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 13001 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου για δύο (2) οβελιστηρία στο εμποροπανήγυρη Λάμποβο Παραμυθιάς.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΑΩ1Α-Τ1Ξ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 13000 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Σύμβαση Επισκευή συσκευής (συστήματος) μέτρησης οστικής πυκνότητας αγροτικού ιατρείου Δ.Ε. Αχέροντα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΤΩ1Α-8ΡΖ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13917 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Επισκευή συσκευής (συστήματος) μέτρησης οστικής πυκνότητας αγροτικού ιατρείου Δ.Ε. Αχέροντα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΤΩ1Α-ΗΟΤ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13709 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ανάκληση της αριθμ. 146/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση Κανονιστικής Απόφασης για την χρήσης και λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Δ. Κ. Παραμυθιάς έτους 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΤΩ1Α-2Δ3 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13408 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απ΄ ευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιχνιδιών στην Δ. Κ Παραμυθιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΤΩ1Α-ΙΓΞ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13802 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύμβαση για τις εργασίες – υπηρεσίες ενοικίασης συντήρησης καθαρισμού τριών (3) τριών χημικών τουαλετών.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΤΩ1Α-625 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13853 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ενοικίαση-συντήρηση-καθαρισμός χημικών τουαλετών για Λάμποβο.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΘΩ1Α-44Ω 28/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13817 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύμβαση για υπηρεσίες - εργασίες ελέγχου του πόσιμου νερού.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΘΩ1Α-ΝΚΓ 28/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13821 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση των εργασιών με τίτλο Ασφάλεια – φύλαξη χώρου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης Λάμποβο.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΘΩ1Α-ΑΣΗ 28/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13817 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ - BANNER.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΙΩ1Α-6Ψ3 27/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13771 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Υποστήριξη ιντερνετ – banner.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΙΩ1Α-1ΒΖ 27/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13770 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύμβαση υπηρεσίας φύλαξης - προστασίας του χώρου και των παραπηγμάτων της ετήσιας εμποροπανήγυρης >.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΦΩ1Α-8ΨΑ 26/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13693 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο Έλεγχος ποιότητας νερού.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΗΩ1Α-ΧΡΠ 23/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13583 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο Επισκευή κάδων απορριμμάτων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΗΩ1Α-ΓΡΖ 23/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13574 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ( Ο.Ε.Υ) του Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΗΩ1Α-ΥΣΔ 23/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13163 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση για «Συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας, για την κατάρτιση του Τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012- 2014 του Δήμου Σουλίου »
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΗΩ1Α-ΒΞΟ 23/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13595 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aπευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο Ασφάλεια – φύλαξη χώρου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης >.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α81Ω1Α-ΑΡΖ 22/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13567 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ