Καλοκαίρι και Παιδί 2019
17.92 oC
Πέμπτη 20 Ιούνιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ1Α-ΣΦΡ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12090 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ1Α-ΒΑΞ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12089 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Αχέροντα».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ1Α-Η44 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12088 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Απόφραξη χωμάτινης τάφρου πλησίον αντλιοστασίου Καλαμά και καθαρισμός καναλιών άρδευσης Τ.Κ. Νεοχωρίου».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ1Α-Φ7Μ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12087 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου δραστηριοτήτων Γλυκής».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ1Α-Ο9Χ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12086 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Ενίσχυση δικτύου ύδρευσης και κατασκευή δεξαμενής στον οικισμό Βρυσοπούλα της Τ.Κ. Καλλιθέας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ1Α-Β9Ζ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12085 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συμφωνητικό για «Διεξαγωγή θεατρικής παράστασης ''Δεν βλέπω, Δεν ακούω, Δεν μιλάω''»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ1Α-ΝΨ0 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 10368 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση ανάθεσης «διεξαγωγή θεατρικής παράστασης ''Δεν ακούω, Δεν βλέπω, Δεν μιλάω''»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ1Α-1ΞΚ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 10321 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση απευθείας ανάθεσης «Μουσική βραδιά με παραδοσιακά πολυφωνικά τραγούδια»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩ1Α-4ΩΤ 24/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11655 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΓΩ1Α-Τ92 23/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 8008 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΓΩ1Α-ΚΦ2 23/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 7710 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιλογή προσωπικού για ΣΟΧ 1/2011 σε συνέχεια επαναληπτικής κλήρωσης.-
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜ0Ω1Α-5ΘΥ 22/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12042 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης στη θέση Αγ. Δονάτος Τ.Κ. Γλυκής.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜ0Ω1Α-20Ω 22/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συμφωνητικό για προμήθεια «διαφημιστικά πανό και ενημερωτικές πινακίδες »
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩ1Α-ΥΗ7 19/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11850 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση για προμήθεια «διαφημιστικά πανό και ενημερωτικές πινακίδες»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩ1Α-ΡΤ3 19/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11.849 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συμφωνητικό για «προμήθεια εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών και ποτών»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩ1Α-Ρ5Σ 19/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11925 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση απευθείας ανάθεσης «Προμήθεια εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών και ποτών»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩ1Α-Μ76 19/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11924 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύμβαση εργασιών με τίτλο Συντήρηση – Επισκευή παιδικών χαρών.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩ1Α-2Δ0 19/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11913 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συμφωνητικό «προμήθεια ανθών και δάφνινων στεφανιών»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩ1Α-ΩΞΙ 19/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11848 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση ανάθεσης «Προμήθεια ανθών και δάφνινων στεφανιών »
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩ1Α-ΥΤ7 19/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11847 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ