Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
24.51 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
«Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό «Προμήθεια υγρών καυσίμων».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩ1Α-04Φ 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13383 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επένδυση υπαίθριου θεάτρου Παραμυθιάς με αργολιθοδομή».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩ1Α-ΩΩΨ 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13382 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευή συντήρηση δημοτικών τουαλετών Παραμυθιάς».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩ1Α-472 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13381 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύμβαση του έργου Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Αχέροντα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩ1Α-ΠΑ8 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13371 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύμβαση του έργου Ενίσχυση δικτύου ύδρευσης και κατασκευή δεξαμενής στον οικισμό Βρυσοπούλα της Τ.Κ. Καλλιθέας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩ1Α-ΖΥ7 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13323 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύμβαση του έργου Απόφραξη χωμάτινης τάφρου πλησίον αντλιοστασίου Καλαμά και καθαρισμός καναλιών άρδευσης Τ.Κ. Νεοχωρίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩ1Α-ΤΡ7 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13322 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύμβαση τ9ου έργου με τίτλο Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΛΩ1Α-ΓΣΘ 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13322 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύμβαση εργασιών με τίτλο Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ηλεκτροφωτισμός εμποροπανήγυρης Λάμποβο Παραμυθιάς.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α89Ω1Α-ΕΓΓ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13321 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύμβαση για τις εργασίες με τίτλο Κατασκευή παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης ¨Λάμποβο¨ Παραμυθιάς.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α89Ω1Α-ΩΥΑ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13320 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση ανάθεσης Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου επι θεμάτων ΑΠΕ και ΕΞΕ για το Δημοτικό σχολείο Σκανδάλου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α89Ω1Α-9ΘΗ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13293 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύμβαση «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου επι θεμάτων ΑΠΕ και ΕΞΕ για το Δημοτικό σχολείο Σκανδάλου».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α89Ω1Α-ΡΛΚ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13303 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
« Ανάθεση καθηκόντων σε υπάλληλο του Δήμου Σουλίου»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α89Ω1Α-9ΓΙ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13294 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύμβαση για την εργασία με τίτλο Συντήρηση επισκευή υδραγωγείων - αντλιοστασίων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α89Ω1Α-8Δ0 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 11184 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμός 493/2011 Πρακτική άσκηση σπουδαστή ΤΕΙ στον Δήμο Σουλίου.-
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α89Ω1Α-Τ9Ρ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13288 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α89Ω1Α-Η3Π 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13269 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aνάθεση εργασιών συντήρηση επισκευή υδραγωγείων - αντλιοστασίων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α89Ω1Α-ΛΨΔ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 11183 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύμβαση για την υπηρεσία με τίτλο Απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Σουλίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΨΩ1Α-ΘΛΞ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13099 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύμβαση για την προμήθεια σπόρων – φυτών – δενδρυλλίων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΨΩ1Α-ΞΑ4 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13131 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύμβαση Προμήθεια Μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ και συναφή).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΨΩ1Α-ΠΨ7 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13132 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύμβαση για την προμήθεια αντλιών.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΨΩ1Α-0ΥΦ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13137 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ