Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
23.8 oC
Σάββατο 2 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Μετατόπιση δικτύου ομβρίων πλησίον ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Θ. Ρίγγα