Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 1.468 προσλήψεις.
6.91 oC
Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Μετατόπιση δικτύου ομβρίων πλησίον ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Θ. Ρίγγα