Νέος κορωνοϊός Covid-19 – Οδηγίες
27.91 oC
Σάββατο 4 Ιουλίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

«Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες».

Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΦ2Ω1Α-Ν3Τ 25/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6296 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρχείο απόφασης