ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
17.46 oC
Τρίτη 26 Μαΐου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Καθορισμός όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ»

Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΟ8Ω1Α-01Ο 20/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 4945 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Αρχείο απόφασης