Νέος κορωνοϊός Covid-19 – Οδηγίες
27.91 oC
Σάββατο 4 Ιουλίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Έγκριση Απολογισμού , Ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» για το έτος 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω106Ω1Α-ΔΓΨ 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6063 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΥΙΩ1Α-Α0Ω 16/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των κατανεμηθέντων στα εξεταστικά και βαθμολογικά κέντρα αρμοδιότητας του Δήμου Σουλίου υλικά (συσκευαμένα αντισηπτικά).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Χ3ΛΩ1Α-ΩΩΟ 15/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5934 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθ. πρωτ. 3287/2020 απόφασης Δημάρχου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥ46Ω1Α-Θ7Β 10/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5781 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ( Κοινότητες : Παραμυθιάς –Καρυωτίου- Παγκρατίου –Σεβαστού –Αμπελιάς-Γκρίκας-Ψάκκας- Κρυσταλλοπηγης –Νεοχωρίου- Πετροβίτσας –Πλακωτής-Π.Εκκλησιών-Πολυδρόσου-Καλλιθέας-Σαλονίκης –Πετουσίου-Ελαταριάς-Αγ. Κυριακής)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 658ΑΩ1Α-4ΕΖ 05/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5648 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αριθ. 76/2020 απόφαση Ο.Ε "Παροχή πάγιας προκαταβολής"
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕ52Ω1Α-ΕΔΘ 04/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5603 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2020»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΙΦΨΩ1Α-ΒΙΟ 03/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 5564 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των κατανεμηθέντων στις εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας του Δήμου υλικών (συσκευασμένων αντισηπτικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Ε4ΜΩ1Α-1ΒΜ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 5314 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΦΜ3Ω1Α-ΔΨΓ 22/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 5072 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΖΖΩ1Α-ΡΚΓ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 4985 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΟ8Ω1Α-01Ο 20/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 4945 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άρση αναστολής διαδικασιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων του Δήμου Σουλίου (ανάκληση αριθ. 50/2020 απόφασης Ο.Ε)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Κ1ΗΩ1Α-456 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 4830 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των κατανεμηθέντων στις εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας του Δήμου υλικών (συσκευασμένων αντισηπτικών).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΠΔΓΩ1Α-Ξ60 14/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 4688 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Περί απαλλαγής δημοτικών τελών λόγω των εκτάκτων μέτρων , βάσει της Π.Ν.Π 68/20-3- 2020 (άρθρο 37 παρ. 7,8,9)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΛΞΩΩ1Α-ΓΝΧ 05/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 4410 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη έκθεσης A΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9ΑΕΩ1Α-ΩΔΥ 05/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 4408 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2020»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΡΠΩ1Α-1ΤΥ 05/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 4407 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠ7ΧΩ1Α-Ζ9Κ 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 4127 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΚΕΛΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΖ8Ω1Α-ΡΣ5 24/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 4124 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΠΠΩ1Α-0ΧΣ 23/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 4080 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ-Τ.Κ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ-Τ.Κ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» Στο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ18ΗΩ1Α-Ζ5Ε 23/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 4061 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ