ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΙΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
4.88 oC
Παρασκευή 28 Φεβρουάριος 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

ΠΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΛΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩ5ΗΩ1Α-ΦΦΨ 13/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1695 Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Αρχείο απόφασης