Αναβάλλεται λόγω καιρικών συνθηκών για την Δευτέρα και για το θέατρο Κατασκήνωσης το “Καλιφόρνια Ντρίμιν
28.22 oC
Τρίτη 11 Αυγούστου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2019

Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΝΥΩ1Α-ΖΝΩ 14/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 430 Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Αρχείο απόφασης