Αναβάλλεται λόγω καιρικών συνθηκών για την Δευτέρα και για το θέατρο Κατασκήνωσης το “Καλιφόρνια Ντρίμιν
28.22 oC
Τρίτη 11 Αυγούστου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Παραχώρηση χρήσης αίθουσας στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Σκανδάλου *ΓΙΟΡΤΗ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑΣ

Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΑΦΩ1Α-ΤΝΨ 14/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 451 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρχείο απόφασης