ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
21.69 oC
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

«Eκτυπώσεις ,εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (προμήθεια βιβλίων πρακτικών για τα Συμβούλια Κοινοτήτων και τους Προέδρους Κοινοτήτων)»