Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς (Λάμποβος) 2019
18.01 oC
Τετάρτη 18 Σεπτέμβριος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

«Εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου».

Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ξ8ΩΩ1Α-ΝΦΦ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 8493 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρχείο απόφασης