Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
24.51 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Παροχή εξουσιοδότησης και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας»

Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΙΜΧΩ1Α-Ω1Μ 12/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 3908 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεμ. Κατηγορία: ΔΙΚΑΙΟ Αρχείο απόφασης