Εκδήλωση ” Ο Πολλαπλός Ρόλος της Σύγχρονης Γυναίκας
14.76 oC
Παρασκευή 22 Μάρτιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

«ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.2 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΜΕΤΙΩΝ».

Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΡΥΩΩ1Α-9ΘΛ 10/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 173 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρχείο απόφασης