Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2018
5.7 oC
Τρίτη 11 Δεκέμβριος 2018
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Προμήθεια διαφόρων ειδών για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων

Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΨΗΥΩ1Α-63Κ 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12174 Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Αρχείο απόφασης