ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΙΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
5.53 oC
Παρασκευή 28 Φεβρουάριος 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Παροχή εντολής παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας και ορισμός μάρτυρα»

Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο9ΡΩ1Α-5ΥΦ 13/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1690 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεμ. Κατηγορία: ΔΙΚΑΙΟ Αρχείο απόφασης