Παρακολουθήστε ζωντανά την Ημερίδα για τον ιστορικό χώρο Σουλίου
16.17 oC
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Χρήσιμα Τηλέφωνα/Άλλοι Φορείς/ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Είσοδος

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

04/10/2017 14:01