8.52 oC
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα, Προκηρύξεις - Προσλήψεις/Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Βασικού μελετητή «Κτίριο Βούλγαρη»(ΥΕ6) Βασικός μελετητής» στo πλαίσιο της πράξης : Κτήριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης», 2o Yποέργο «Κτιριακή αποκατάσταση –περιβάλλων χώρος» προϋπολογισμού σύμβασης 1.143.467,09€ (με Φ.Π.Α 24%) με κωδικό ΟΠΣ 5019465 το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
Είσοδος

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Βασικού μελετητή «Κτίριο Βούλγαρη»(ΥΕ6) Βασικός μελετητής» στo πλαίσιο της πράξης : Κτήριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης», 2o Yποέργο «Κτιριακή αποκατάσταση –περιβάλλων χώρος» προϋπολογισμού σύμβασης 1.143.467,09€ (με Φ.Π.Α 24%) με κωδικό ΟΠΣ 5019465 το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

28/09/2022 18:13
Share it!

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 και 188 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα  του άρθρ. 188  παρ. 6.
 2. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010).

3.Την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.» (ΦΕΚ Β’4203/25.09.2018).

 1. 4. Την παρ. 1 του άρθρου 4 ΙΙ. της  με αρ.  ΔΝΣ β/92783π.ε./ΦΝ 466  Απόφασης, σύμφωνα με την οποία η  διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών  τεχνικού συμβούλου – βασικού  μελετητή διεξάγεται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  με ανάρτηση  σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα  της αναθέτουσας αρχής.
 2. 5. Το άρθρο 4 Ι παρ. 4 της με αρ. ΔΝΣβ /92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία σύναψης του βασικού μελετητή εκκινεί μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στον ανάδοχο και σε κάθε περίπτωση μετά την υπογραφή της  σύμβασης του έργου.
 3. Την με αρ. πρωτ. 1592/30-11-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV009663170) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 922.150,88€ χωρίς Φ.Π.Α)  ή 1.143.467,09€ (με  Φ.Π.Α 24%),με ανάδοχο την Τεχνική Εταιρεία «ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» που αφορά το Yποέργο 2 «Κτιριακή αποκατάσταση –περιβάλλων χώρος» με  κωδικό ΟΠΣ 5019465  το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» της πράξης «Κτήριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης».
 4. Ότι η μελέτη για το έργο: Κτήριο Βούλγαρη: Κτιριακή αποκατάσταση –περιβάλλων χώρος που αποτελεί το Υποέργο 2 της πράξης «Κτήριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5019465 ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», εκπονήθηκε από την μελετητική ομάδα Δήμητρα Παρασκευά του Ηλία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, η μελετητική εταιρεία Δ.Τ ΣΚΑΛΟΣ Ε.Π.Ε & μελετητική εταιρεία INSTAllations Σύμβουλοι Μηχανικοί ΙΚΕ   δυνάμει 4594/17-05-2018 σύμβαση (ΑΔΑΜ:18SYMV003109919), με  νόμιμο εκπρόσωπο την κ. Δήμητρα Παρασκευά του Ηλία, Αρχιτέκτων Μηχανικό.
 5. Tην με αρ. πρωτ.3258/03-06-2022 απόφαση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με θέμα:
  «Τροποποίηση της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ : Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5019465 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 6. 9. Την εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ.  Έτους 2022, με  Κ.Α.:61-7341.005 για  την υπηρεσία «Κτίριο Βούλγαρη (ΥΠ6) Βασικός μελετητής».
 7. Την με αριθμό πρωτ. 15515/28-09-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011320036) απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης της εν λόγω παροχής υπηρεσίας.
 8. Την με αρ.167/2022 (ΑΔΑ:6Θ9ΜΩ1Α-Ν15) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «Βασικός μελετητής του έργου Κτίριο Βούλγαρη: Κτιριακή αποκατάσταση-Περιβάλλων χώρος».

12.Την ανάγκη να κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 4 της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β’ 4203/25.09.2018) για την σύναψη σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών Βασικού Μελετητή κατά την εκτέλεση της ως άνω σύμβασης του έργου.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Τον οικονομικό φορέα κ. Δήμητρα Παρασκευά του Ηλία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό (ΑΜ:120098)
με έδρα  Ευρυτανίας 22, Αγ. Παρασκευή Τ.Κ. 15343, ΑΦΜ: 130546220 ΔΟΥ: Χολαργού email: df.thearchitects@gmail.com  κιν. 6974635937, βασικό μελετητή της μελέτης με τίτλο «Κτήριο Βούλγαρη: Κτιριακή αποκατάσταση –περιβάλλων χώρος», σε διαδικασία διαπραγμάτευσης προκειμένου να συναφθεί σύμβαση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΟΜΕ με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β4203/25-9-2018) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ.3 και των άρθρων 136 παρ. 7 και 144 του Ν4412/2016 ως Τεχνικός Σύμβουλος- μελετητή κατά την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Τη Δευτέρα 10/10/2022 και ώρα 11.00πμ. στην έδρα της Υπηρεσίας μας Κ. Καραμανλή 179, Τ.Κ 46 200 Παραμυθιά καταθέτοντας προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 4 ΙΙ παρ. 4 η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και οικονομική προσφορά.

Με βάση το  άρθρο 9 παρ. 2 της  με αρ. ΔΝΣβ /92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών η αμοιβή παροχής υπηρεσιών του βασικού μελετητή  ορίζεται χαμηλότερη ή ίση με το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου (922.150,88*1,5%=13.832,26€, προστίθεται Φ.Π.Α. (24%), 13.832,26*24%= 3.319,74€,  συνολικό ποσό 13.832,26+3.319,74= 17152,00 και  το άρθρο 9 παρ. 4 της εν προκειμένω απόφασης όπου αναφέρεται ότι  η αμοιβή της σύμβασης του βασικού μελετητή βαρύνει τις πιστώσεις  κατασκευής του έργο «Κτήριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ:  Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5019465 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 167/2022 ( ΑΔΑ:6Θ9ΜΩ1Α-Ν15) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής  θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει την προσφορά του ανωτέρω οικονομικού φορέα την Τρίτη 11-10-2022 και ώρα 10.00π.μ.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί για δέκα (10) ημέρες στην ιστοσελίδα τo Δήμου Σουλίου (διαδικτυακή πύλη www.dimossouliou.gov.gr)και συγκεκριμένα στη θέση: [ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ].

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης