24.24 oC
Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα, Προκηρύξεις - Προσλήψεις/Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου, ΝΠΔΔ (Αρωγή) και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2023-2024
Είσοδος

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου, ΝΠΔΔ (Αρωγή) και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2023-2024

26/01/2023 10:28
Share it!

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Σουλίου  προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) σε ευρώ, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου, ΝΠΔΔ (Αρωγή) και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2023-2024», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Υπουργείου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, Παρατηρητήριο Υγρών καυσίμων, της σελίδας www.fuelprices.gr  για τον Νομό Θεσπρωτίας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 09135100-5, 09134100-8, 09132100-4, 09211000-1

Αντικείμενο της προμήθειας  είναι η προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης και λιπαντικών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σουλίου, καθώς και η προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ (Αρωγή) και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου για τα έτη 2023-2024.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού των 679.267,80 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 842.292,08 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή για περισσότερα τμήματα η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων και των ειδών του κάθε τμήματος και να υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. ως καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 01-03-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Μετά την παρέλαση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% χωρίς ΦΠΑ, (2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνη προ ΦΠΑ της έκαστης ομάδας για την οποία υποβάλλεται προσφορά από τους συμμετέχοντες).

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται στον Δημοτικό Κατάστημα, Κ Καραμανλή 179, Παραμυθιά. Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από ώρα 08:00 έως και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τηλ.: 2666360125 (αρμόδιος υπάλληλος :κ. Ντάγκα Ελένη). Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr) και την ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου ( www.dimossouliou.gov.gr)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ

  Ο Δήμαρχος

  Ιωάννης Σπ.     Καραγιάννης

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com