Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
21.61 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Πρόσληψη εποχικού Προσωπικού

30/05/2011 00:00
Share it!

Ο Δήμος Σουλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών του Δήμου Σουλίου

Κατεβάστε ολή την περίληψη και την προκήρυξη από εδώ

και το Παράρτημα από εδώ