Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου: Αύγουστος 2022
29.96 oC
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προκηρύξεις - Προσλήψεις/Προμήθεια Μηχανογραφικού Υλικού
Είσοδος

Προμήθεια Μηχανογραφικού Υλικού

12/03/2012 00:00
Share it!

«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την Προμήθεια Μηχανογραφικού Υλικού (Η/Υ και συναφή) του Δήμου Σουλίου».

Η Δήμαρχος Σουλίου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους  να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου  για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Υλικού (Η/Υ και συναφή)»  έως την 15/03/2012 στις 12:00 μ.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού  528,90€ με ΦΠΑ.

Τα υλικά περιγράφονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθεί και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις προδιαγραφές από το γραφείο προμηθειών του Δήμου. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ.

Γραφείο Προμηθειών

Τηλέφωνο: 26663-60132

Πληρ.: κ. Μαραζόπουλος Αθ.

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές και το έντυπο οικονομική προσφοράς από εδώ