Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου: Αύγουστος 2022
27 oC
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προκηρύξεις - Προσλήψεις/Προμήθεια Μηχανογραφικού Υλικού
Είσοδος

Προμήθεια Μηχανογραφικού Υλικού

12/03/2012 00:00
Share it!

«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την Προμήθεια Αναλώσιμων εκτυπωτών του Δήμου Σουλίου».

Η Δήμαρχος Σουλίου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους  να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου  για την «Προμήθεια Αναλώσιμων εκτυπωτών του Δήμου Σουλίου»  έως την 5/12/2012 στις 11:00 μ.μ..

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς και την περιγραφή των ειδών από  εδώ