Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου: Αύγουστος 2022
27 oC
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Προμήθεια Φωτοτυπικού Υλικού

08/02/2012 00:00
Share it!

 «Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού Δήμου Σουλίου».

 Η Δήμαρχος Σουλίου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους  να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου  για την «προμήθεια φωτοτυπικού υλικού»  έως την 10/02/2012 στις 12:00 μ.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 383,76 € με ΦΠΑ.

Τα υλικά περιγράφονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθεί και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις προδιαγραφές από το γραφείο προμηθειών του Δήμου. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ.

Γραφείο Προμηθειών

Τηλέφωνο: 26663-60132

Πληρ.: κ. Μαραζόπουλος Αθ.

 

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές και το έντυπο οικονομική προσφοράς από εδώ