Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.56 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προκηρύξεις - Προσλήψεις/εμποροπανήγυρη της τοπικής κοινότητας Γλυκής
Είσοδος

εμποροπανήγυρη της τοπικής κοινότητας Γλυκής

05/07/2011 00:00
Share it!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Θρησκευτική εμποροπανήγυρη της τοπικής κοινότητας Γλυκής Δήμου Σουλίου.

  Ο Δήμος Σουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι 25 Ιουλίου 2011 και ώρα 15.00 στα γραφεία του Δήμου Σουλίου στην Παραμυθιά, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια κλήρωση, που θα γίνει στις 29 Ιουλίου 2011 και ώρα 12.00 από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

1.Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς).

2.Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για αλλοδαπούς).

3.Ταμειακή απόδειξη έτους 2011.

4.Έναρξη από την εφορεία.

5.Βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλιστικό φορέα.

6.Βιβλιάριο υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων.

7.Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα.

8.Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναγράφονται στην    

   παράγραφο 14 του κανονισμού λειτουργίας.

9.Παράβολο υπέρ του Δήμου για κάθε αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη αξίας είκοσι (20) ΕΥΡΩ, που θα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Σουλίου. (Σε περίπτωση κλήρωσης το ανωτέρω ποσό δε θα υπολογιστεί ως προκαταβολή η μέρος του μισθώματος. Σε περίπτωση μη κλήρωσης το ανωτέρω ποσό δεν επιστρέφεται).