Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου: Αύγουστος 2022
27 oC
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Ημερήσιο πανηγύρι στο Προδρόμι

30/6/2022 - 30/6/2022 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙ