Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
24.51 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αποκαταστάσεις βλαβών σε δίκτυα ΟΚΩ κατά την εκτέλεση έργου Ύδρευσης από Αεροδρόμιο έως Δ.Δ Ξηρολόφου Δήμου Παραμυθιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω1Α-Α 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3195 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Κατασκευή Πεζοδρομίου-Τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων Εισόδου Πόλης Παραμυθιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω1Α-Σ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3194 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Προστασία Οδού, Αντιστήριξη έναντι γηπέδου Τ.Δ Καρβουναρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω1Α-Χ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3193 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση 2ης παράτασης και έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Τ.Δ Γλυκής.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω1Α-1 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3192 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω1Α-Φ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3191 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ενέργειες-Διαμαρτυρία Δήμου Σουλίου για την συγχώνευση-κατάργηση Εσπερινού Γυμνασίου Παραμυθιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω1Α-Μ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3201 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ1Α-0 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3367 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύνταξη προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικονομικού έτους 2011, με βάση το προσχέδιο της Εκτελεστικής Επιτροπής (σχετ. η αριθμ. 8/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω1Α-Γ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3327 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω1Α-7 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3304 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Kίνηση εκτός έδρας Υπαλλήλων του Δήμου μας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω1Α-Δ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3303 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Kίνηση εκτός έδρας Υπαλλήλων του Δήμου μας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩ1Α-Ξ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3276 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩ1Α-2 31/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 3224 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩ1Α-Α 31/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 3223 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Kίνηση εκτός έδρας Υπαλλήλων του Δήμου μας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩ1Α-Ο 31/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 3221 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
*Αποδοχή και κατανομή πίστωσης, ποσού 42.661,26 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων του Δήμου*.-
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩ1Α-4 31/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 3190 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
* Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Ενιαίου Λυκείου και Ε.Π.Α.Λ Δ.Κ Παραμυθιάς * .-
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩ1Α-Π 31/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 3189 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Kίνηση εκτός έδρας Υπαλλήλων του Δήμου μας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩ1Α-9 31/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 3165 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Περικόπτουμε από τις αποδοχές που αντιστοιχεί στα δικαιούμενα έξοδα κίνησης του μήνα Μαρτίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩ1Α-Θ 31/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 3176 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Kίνηση εκτός έδρας Υπαλλήλων του Δήμου μας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩ1Α-5 30/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 3168 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩ1Α-Φ 30/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 3146 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ