Εκδήλωση ” Ο Πολλαπλός Ρόλος της Σύγχρονης Γυναίκας
7.04 oC
Τρίτη 19 Μάρτιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Κίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩ1Α-Η 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3846 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Δέσμευση πίστωσης για Εργοδοτικές Εισφορές
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ0Ω1Α-9 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3832 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δέσμευση πίστωσης για Τακτικες Αποδοχές
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ0Ω1Α-7 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3834 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δέσμευση πίστωσης για Εργοοτικές Εισφορές
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ0Ω1Α-Ι 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3740 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δέσμευση πίστωσης για Τακτικές Αποδοχές
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ0Ω1Α-Ο 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3739 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩ1Α-Θ 13/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3667 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩ1Α-7 13/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3658 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ1Ω1Α-Χ 12/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3600 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ1Ω1Α-2 12/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3601 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ANAΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ1Ω1Α-Η 12/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3600 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ1Ω1Α-Ζ 12/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3576 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩ1Α-Θ 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3510 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών Εορταστικών Εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω1Α-Ξ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3198 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επικειμένων πράξης εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως Γαρδικίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω1Α-Ε 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3197 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ερευνητική Γεώτρηση Σαλονίκης Δήμου Παραμυθιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω1Α-Υ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3196 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αποκαταστάσεις βλαβών σε δίκτυα ΟΚΩ κατά την εκτέλεση έργου Ύδρευσης από Αεροδρόμιο έως Δ.Δ Ξηρολόφου Δήμου Παραμυθιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω1Α-Α 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3195 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Κατασκευή Πεζοδρομίου-Τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων Εισόδου Πόλης Παραμυθιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω1Α-Σ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3194 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Προστασία Οδού, Αντιστήριξη έναντι γηπέδου Τ.Δ Καρβουναρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω1Α-Χ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3193 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση 2ης παράτασης και έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Τ.Δ Γλυκής.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω1Α-1 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3192 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω1Α-Φ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3191 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ