ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΤΗΝ ΓΚΡΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
18.99 oC
Τρίτη 13 Απριλίου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ COVID – 19
Είσοδος

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ COVID – 19

17/11/2020 13:58

Ο Δήμος Σουλίου λαμβάνοντας υπόψη τις εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/02-10-2020-ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π) για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19 για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου Τομέα που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ.

Κατεβάστε το σχέδιο του Δήμου μας από εδώ