Αναβάλλεται λόγω καιρικών συνθηκών για την Δευτέρα και για το θέατρο Κατασκήνωσης το “Καλιφόρνια Ντρίμιν
26.39 oC
Κυριακή 9 Αυγούστου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 22 Νοεμβρίου 2019

19/11/2019 09:18

 Παρακαλούμε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς  στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου , στις  22  Νοεμβρίου  2019, ημέρα  Παρασκευή   και ώρα  9.00΄,  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2019.
 2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020.
 3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 5. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 6. Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ».
 7. Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ύδρευσης) Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 9. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
 10. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ( αναίρεση ) κατά της με αριθ. 119/2019  αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.
 11. Άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 524/2019 αποφάσεως του Αρείου Πάγου.
 12. Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού.

 

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ