ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΙΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
5.56 oC
Παρασκευή 28 Φεβρουάριος 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 08 Νοεμβρίου 2019

05/11/2019 08:06

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου , στις 08 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής ή μη Ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων Δήμου Σουλίου .
  1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ».
  1. Έγκριση της αριθ. 1272/αριθ. πρωτ. 10522/2019 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου.

 

 Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ