ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ
15.79 oC
Παρασκευή 7 Μαΐου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στη 08 Ιουλίου 2020

03/07/2020 14:27

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς , στις 08 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Kατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2020.
 1. Εισήγηση Ο.Ε περί απαλλαγής δημοτικών τελών λόγω των εκτάκτων μέτρων από τον κορονοϊό .
 1. Εισήγηση Ο.Ε για τροποποίηση της αριθ. 251/2015 απόφασης Δ.Σ περί τελών κοινοχρήστων χώρων .
 1. Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» για το έτος 2019.
 2. Έγκριση μελέτης και Κατάρτιση όρων διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» – Συγκρότηση επιτροπών.
 1. Καθορισμός των όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: KΤΙΡΙΟ BOYΛΓΑΡΗ: Κτιριακή αποκατάσταση – περιβάλλων χώρος», Υποέργο 2 της πράξης με τίτλο «ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» .
 1. Έγκριση του από 22-6-2020πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου .
 1. Έγκριση του από 29-6-2020 πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου.
 1.  Τροποποίηση (3η ) της σύμβασης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ