ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΤΗΝ ΓΚΡΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
18.16 oC
Τρίτη 13 Απριλίου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση (Με τηλεδιάσκεψη)
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση (Με τηλεδιάσκεψη)

20/11/2020 14:11

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί  με  τηλεδιάσκεψη , στις 25  Νοεμβρίου   2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα  9.00΄,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

 1. Kατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου ,οικ. έτους 2020.
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. ΡΙΓΓΑ».
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΣΟΥΛΙΟΥ».
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΑΧΕΡΟΝΤΑ».
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: « Αντικαταστάσεις επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Γλυκής –Χοϊκας –Γαρδικίου».
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αντικατάσταση –επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Σουλίου».
 9. Παράταση ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 49 Προκρίτων».
 10. Τροποποίηση (5η ) της σύμβασης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 11. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Γαρδικίου Δήμου Σουλίου.
 12. Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικούς καταλόγους ( Σχετική η υπ΄αριθμ. 85/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου).
 13. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας .

 

 Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ