ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
13.57 oC
Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (Με τηλεδιάσκεψη)
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (Με τηλεδιάσκεψη)

15/02/2021 21:45

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη , στις 16 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :
1. Χορήγηση 2ης παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία του διαγωνισμού του έργου του θέματος και η κάλυψη των απαιτούμενων προθεσμιών ,δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαγωνιστική διαδικασία και η ανάθεση της σύμβασής του.

 

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ