ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
22.47 oC
Σάββατο 6 Ιουνίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 21 Σεπτεμβρίου 2018
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 21 Σεπτεμβρίου 2018

18/09/2018 07:54

Παρακαλούμε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις  21 Σεπτεμβρίου   2018, ημέρα  Παρασκευή   και ώρα  8.30΄,για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018.
  2. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018.
  3. Έγκριση Πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών) και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΛΑΚΩΤΗΣ ».
  4. Κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ».
  5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Αγίας Κυριακής.
  6. Νομική εκπροσώπηση και υπεράσπιση της Δημάρχου Σουλίου σε ποινική υπόθεση.
  7. Νομική εκπροσώπηση και υπεράσπιση Δημοτικού Συμβούλου (πρώην Αντιδημάρχου) σε ποινική υπόθεση.
  8. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας .
  9. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου.

 

Η Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Μπραϊμη- Μπότση Σταυρούλα