ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΙΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
5.53 oC
Παρασκευή 28 Φεβρουάριος 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 21 Νοεμβρίου 2018

19/11/2018 09:22

Παρακαλούμε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις  21   Νοεμβρίου   2018, ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  8.30΄,για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: « Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2019».
  2. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις .
  3. Αποδοχή ή μη δωρεάς ακινήτου κατόπιν της υπ΄αριθμ. αιτήσεως του Ευάγγελου Ράπτη του Νικολάου, κατοίκου Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου.
  4. Συμπλήρωση της αριθ. 168/2016 απόφασης   Οικονομικής Επιτροπής.

 

Η Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε.  

Μπραϊμη- Μπότση Σταυρούλα