ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
18.58 oC
Τρίτη 26 Μαΐου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Νοεμβρίου 2018

08/11/2018 13:28

Παρακαλούμε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις  12 Νοεμβρίου 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  8.30΄,για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018.
  2. Σύνταξη έκθεσης Γ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2018.
  3. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  » και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
  4. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης στην Τ.Κ Γλυκής.
  5. Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

 

Η Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Μπραϊμη- Μπότση Σταυρούλα