ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
21.69 oC
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 10 Ιουνίου 2019

06/06/2019 13:11

Παρακαλούμε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις 10 Ιουνίου  2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  8.30΄,  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2019.
  2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ»  
  3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπάνης ηλεκτροδότησης.

 

Η Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

Μπραϊμη- Μπότση Σταυρούλα