Πρόσκληση στην τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής
22.47 oC
Σάββατο 24 Αύγουστος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 10 Απριλίου 2019

05/04/2019 17:14

 Παρακαλούμε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις 10 Απριλίου  2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  8.30΄,  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ», έγκριση της μελέτης, καθορισμός των όρων διενέργειας αυτού και συγκρότηση επιτροπής .
  2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016) , για το έτος 2019 .

 

Η Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε   

  Μπραϊμη- Μπότση Σταυρούλα