ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ
15.79 oC
Παρασκευή 7 Μαΐου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα/Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 4 Δεκεμβρίου 2019
Είσοδος

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 4 Δεκεμβρίου 2019

29/11/2019 13:16

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 4η Δεκεμβρίου  2019, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ  1o: Αποδοχή Επιχορηγήσεων Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ  2o: Αποδοχή Επιχορηγήσεων Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 3: Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης  Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ», για το έτος 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

 ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και καθορισμός του ποσού της αποζημίωσης, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 1417/τ.β/25-04-2018 Φ.Ε.Κ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 5o: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου, για την Γενική Συνέλευση του δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων.-

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6o: Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος,

ΘΕΜΑ 7: Συγκρότηση οργάνου για τη διενέργεια σφράγισης και αποσφράγισης και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Σουλίου και ορισμό μελών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κων/νος                                                      

ΘΕΜΑ 8: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 9: Δ΄ Kατανομή πιστώσεως 32.840,00€ για  κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος

ΘΕΜΑ 10o: Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Παππάς  Κωνσταντίνος