ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΙΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
5.56 oC
Παρασκευή 28 Φεβρουάριος 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα/Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019
Είσοδος

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019

30/09/2019 08:36

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 30η Σεπτεμβρίου  2019, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ  1o: Αποδοχή Επιχορηγήσεων Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ  2o: Σύσταση επιτροπής «Λαμπόβου 2019».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑ 3o: Απευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ- ΠΑΡΚ) στη Δ.Κ Παραμυθιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑ 4o: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑ 5o: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Σουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας ‘ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ Α.Ε.’ και ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση Μετόχων του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας ‘ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.-

ΘΕΜΑ 6o: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης * ΑΡΙΑΔΝΗ*.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.-

ΘΕΜΑ 7o: Ορισμός μελών Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου.-

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος

ΘΕΜΑ 8o: Ορισμός μελών Δ.Σ. Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου.-

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος

ΘΕΜΑ 9o: Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος

ΘΕΜΑ 10o: Ορισμός μελών για το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου * ΑΡΩΓΗ*.

 Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 11o: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 12o: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2019.-

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 13o: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 14o: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων  του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑ 15o: Ορισμός υπαλλήλου και εξουσιοδότηση αυτού για την κίνηση λογαριασμών του Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα Πειραιώς.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.-

ΘΕΜΑ 16o: Ορισμός υπαλλήλου και εξουσιοδότηση αυτού για την κίνηση λογαριασμών του Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα Ελλάδος.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.-

ΘΕΜΑ 17o: Καθορισμός δικαιούχων χρήσης κινητής τηλεφωνίας από το Δήμο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 18o: Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο: «Eνίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Καρυωτίου Δήμου Σουλίου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011241645 στην  Υποδράση 19.2.4.1: «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανόμενης της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» , του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων(ΤΑΠΤοκ)»του ΠΑΑ 2014-2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 19o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων και δράσεις ασφάλειας μαθητών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 20o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Μετατόπιση Αγωγών Παντοροϊκού Δικτύου Πόλης Παραμυθιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 21o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης Πόλης Παραμυθιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 22o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Κατασκευή συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης Παραμυθιάς – Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 23o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «Αντικατάσταση – Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε Αχέροντα, Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 24o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΧΟΙΚΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 25o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ   ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 26o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ  ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 27o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΣΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 28o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 29o: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  παραλαβής του έργου: *ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ *.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κ. Μπέλλος Θεοφάνης

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

 

Παππάς Κωνσταντίνος