Νέος κορωνοϊός Covid-19 – Οδηγίες
25.06 oC
Σάββατο 4 Ιουλίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα/Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 19 Φεβρουαρίου 2020
Είσοδος

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 19 Φεβρουαρίου 2020

14/02/2020 14:11

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 19η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ 1o:

Τροποποίηση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ ), Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης- Προϊσταμένη Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Λιάκου Ζωίτσα

ΘΕΜΑ 2o: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης- Προϊσταμένη Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Λιάκου Ζωίτσα

ΘΕΜΑ 3o: Ασφάλιση οχημάτων Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

 ΘΕΜΑ 4o: Περί Δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του χώρου των μαθητικών κατασκηνώσεων στο Δήμο Σουλίου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5o: Περί Δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου του κέντρου «Δήμητρα» στο Δήμο Σουλίου

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6o: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7o: Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων , ΜΕ ΤΙΤΛΟ : « Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή , μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης- Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών , κ. Παππάς Γρηγόριος

ΘΕΜΑ 8o: Tροποποίηση της αρ. 75/2016 «Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη θέση Μύλος Σαμονίδας Σουλίου», στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020 που αφορά τον ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα στον κωδικό δράσης19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες, και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών των αγροτικών και των τόπων με υψηλή φυσική αξία συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών κοινωνικό- οικονομικών πτυχών καθώς και δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης – Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών , κ. Παππάς Γρηγόριος

ΘΕΜΑ 9o: Tροποποίηση της αρ. 76/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Eνίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Καρυωτίου Δήμου Σουλίου» στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020 που αφορά τον ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα στον κωδικό δράσης19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης – Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών , κ. Παππάς Γρηγόριος

ΘΕΜΑ 10o: Τροποποίηση της αρ. 58/2018 απόφασης του Δήμου Σουλίου Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Πρόγραμμα “ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” στον Άξονα Προτεραιότητας *Η Τοπική Ανάπτυξη και η Προστασία Περιβάλλοντος* με τίτλο *Προμήθεια Μηχανημάτων έργου/ ή και Συνοδευτικού Εξοπλισμού*.- Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών , κ. Παππάς Γρηγόριος

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 11o: «Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα στο Δήμο Σουλίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης – Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών , κ. Παππάς Γρηγόριος

 Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

 Παππάς Κωνσταντίνος