Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα/Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 14ης Οκτωβρίου 2020.
Είσοδος

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 14ης Οκτωβρίου 2020.

14/10/2020 10:21

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 14η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

 

 ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση έκθεσης εκκαθαριστή χρονικής περιόδου 16-03-17/15-03-2020 ( πρώην) Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου

Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ Καλόγηρος Βασίλειος

ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μετατροπή της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ σε αναπτυξιακό οργανισμό και συμμετοχή στο ΜΚ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης ενός ανεμολογικού ιστού (40) μέτρων στη θέση «Σπάθες» επί της δημοτικής έκτασης Τ.Κ. Φροσύνης.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑ 5ο: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση κυψελών μελισσοκομίας.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή απόφασης 2ης τροποποίησης της πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουλίου» με κωδ. Ο.Π.Σ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και έγκριση απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος

ΘΕΜΑ 7ο: Δωρεά Πυροσβεστικού υλικού στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παραμυθιάς.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Καθορισμός ύψους αντιτίμου από τους ωφελούμενους των προγραμμάτων
άθλησης για όλους, περιόδου 2020-2021 και καθορισμός των Γενικών
Προγραμμάτων.
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος
ΘΕΜΑ 9ο: 1 ) Αποδοχή ή μη αιτημάτων περί μείωσης μισθώματος

2)Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας για την Διάθεση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ( ΣΗΔΕ ) ΙΡΙΔΑ της Πολεμικής Αεροπορίας , μέσω υπηρεσίας Κυβερνητικού Νέφους ( G-Cloud ) στον Δήμο Σουλίου και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο Σουλίου για την υπογραφή και για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια για την υλοποίησή του μνημονίου συνεργασίας.

3) Αποδοχή ή μη αιτημάτων περί μείωσης μισθώματος ( υπεκμίσθωση)

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 10ο: Περί αύξησης ωρών των απασχόλησης των καθαριστριών που προσλήφθηκαν σε σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

 Παππάς Κωνσταντίνος