ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΙΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
5.56 oC
Παρασκευή 28 Φεβρουάριος 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα/Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 04 Νοεμβρίου 2019
Είσοδος

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 04 Νοεμβρίου 2019

30/10/2019 14:27

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 4η Νοεμβρίου  2019, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  1o: Υποχρεωτικό άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα Ελλάδας  και ορισμός των εξουσιοδοτημένων χρηστών για την κίνηση αυτού.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  2o: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους  2019

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 3o: Eκλογή αντιπροσώπων Δήμου Σουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ Ν.4555/2018 με την επωνυμία «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 ΘΕΜΑ 4o: Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5o: Παραχώρηση χρήση γης χώρου γεωτρήσεων  στη θέση «κόμβο Μενίνας», στον Δήμο Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης και Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Παππάς Γρηγόριος

ΘΕΜΑ 6o: Δωρεάν παραχώρηση αγροτεμαχίου   με αρ. τεμαχίου 1 αγροκτήματος Αγοράς  1930 στη θέση «Λακιά Ντράσα», εμβαδού 11.297,75  τ.μ στον ΤΟΕΒ πεδιάδος Παραμυθιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης και Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Παππάς Γρηγόριος

ΘΕΜΑ 7o: Καθορισμός ύψους αντιτίμου από τους ωφελούμενους των προγραμμάτων άθλησης για όλους, περιόδου 2019-2020 και καθορισμός των Γενικών Προγραμμάτων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κων/νος

ΘΕΜΑ 8o: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Συντονιστικού  Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9o: Ορισμός εκπροσώπου επιτροπής Π.Δ. 5/86 Πράξης Εφαρμογής Γαρδικίου Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης και Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Παππάς Γρηγόριος

ΘΕΜΑ 10o:

 

Λύση μισθωμάτων με WIN & VODAFON.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κων/νος

ΘΕΜΑ 11o: Εκμίσθωση έκτασης σταβλικών εγκαταστάσεων  στην Κοινότητα Σκανδάλου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κων/νος

ΘΕΜΑ 12o: Εκμίσθωση έκτασης σταβλικών εγκαταστάσεων  στην Κοινότητα Σκανδάλου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κων/νος

ΘΕΜΑ 13o: Ανάκληση της αριθμ 124/2019 απόφασης Δ.Σ  περί: «Ορισμός μελών Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου» και λήψη νέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος

ΘΕΜΑ 14o: Ανάκληση της αριθμ 125/2019 απόφασης Δ.Σ  περί: «Ορισμός μελών Δ.Σ. Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου» και λήψη νέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση μελέτης εφαρμογής της εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ) του έργου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων Δ.Δ Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης και Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Παππάς Γρηγόριος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Παππά Κωνσταντίνος