Νέος κορωνοϊός Covid-19 – Οδηγίες
25.06 oC
Σάββατο 4 Ιουλίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα, Προσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 26 Ιουνίου 2020
Είσοδος

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 26 Ιουνίου 2020

22/06/2020 20:10

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την  Παρασκευή   26 Ιουνίου  2020  και ώρα  19:30 για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Παροχή πάγιας προκαταβολής ( 76/2020 απόφαση Ο.Ε).

Εισηγητής: Αντιδήμαχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ  2o: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ( αριθμ.  43, 44/2020 Αποφάσεις Ο.Ε).

Εισηγητής: Αντιδήμαχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 3o: Σύσταση επιτροπής ισότητας γυναικών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος.

 ΘΕΜΑ 4o: Σύμφωνη γνώμη Δήμου Σουλίου για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων(ΤΠΣ)».

Εισηγητής: Αντιδήμαχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 5o: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Γαρδικίου Δήμου Σουλίου στο Ο.Τ. 8.

Εισηγητής: Αντιδήμαχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 6o: Παραχώρηση έκτασης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος.

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Παππάς  Κωνσταντίνος